Страници

1.28.2008

За състоянието на БПЦ

Много факти за отношенията държава-църква са приведени в доклада на помощник- министъра на вътрешните работа ген. Йонко Панов от 25 юни 1949 г. до министъра на вътрешните работи Антон Югов... Данните за "реакционната антиотечественофронтовска дейност на църквата", които органите на МВР са събрали и които помощник-министърът сочи, са следните:

1. Съставът на върховната управа на БПЦ - Светият синод, е "реакционно и опозиционно настроен към всички мероприятия на правителството на ОФ." Подмолната и явна дейност на отделните митрополити и някои от техните свещеници се изразявала в разпространение на най-разнообразни "злостни слухове", агитация за война, всяване страх и несигурност сред населението, "клевети" по адрес на властта, агитация против ТКЗС, бригадите, просветната политика, стопанския план и др., и се стигало до най-острите форми на борба - "бандитизъм и шпионаж".
2. Светият синод е станал "място за концентрация и приют на фашистки елементи." В църковното ведомство били назначени много уволнени офицери, съкратени адвокати и други "злостни врагове" на властта. Отбелязва се, че в канцеларията на Св. синод, митрополиите и духовните семинарии няма назначен на служба "нито един комунист" или хора, "благоприятно настроени спрямо властта" (с малки изключения).
3. Св. синод не провежда решенията на всеправославното Московско съвещание през 1948 за скъсване на връзките с Икуменическия съвет в Женева и Ватикана. Задоволил се само с публикуване на тези решения в църковния печат, но продължавал да поддържа връзки с Икуменическия съвет и да получава разни помощи от него.
...
5. Св. синод не проявява "особено благоразположение" към Руската православна църква и отбягва връзките с нея.
6. Считаният за "американско оръдие" нов Вселенски патриарх в Цариград Атенагор е поздравен от Св. синод без знанието на правителството.
7. На отстранения български епископ Андрей в Америка са изпратени материали и документи от Св. синод с цел "да уязви нашето правителство и предизвика вмешателство на англо-американските империалисти в нашите вътрешни работи".
...
9. Печатният орган на Св. синод - "Църковен вестник", е "строго църковен и реакционен вестник", който отказва да печати "работи с прогресивно съдържание".
...
13. За да отклонява провеждането направителствената политика по религиозния въпрос и поемането на лична отговорност за делата на БПЦ, Св. синод избягва да поставя и въпроса за избор на нов български екзарх.

Общото заключение на ген. Й. Панов е, че "Св. синод и отделните митрополити общо взето стоят на вражески позиции" и "са в услуга на международната реакция."
Причините за това състояние на БПЦ се търсят в олигархическите традиции в нея, служенето на режимите преди 9 септември 1944 г., "престъпният и неморален живот" на владиците, силните позиции на екзарх Стефан, назначаването на "най-големите реакционери" на възлови места в Църквата и реставраторските чувства и настроения сред митрополитите.
За да се неутрализира "вражеското отношение" на БПЦ към властта, ген. Панов прави 11 конкретни предложения за промени в църковната сфера.

Любомир Огнянов. Политическата система в България 1949-1956 (с. 221-224). "Стандарт", 2008


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

Няма коментари: