Страници

6.20.2007

Щастливо лято!

Уважаеми читатели,

През летните месеци към "Библиотеката" няма да се прибавят нови текстове.
Несъмнено сте забелязали, че в някои от дните поставям заглавие и етикет, но мястото остава без текст или с незавършен текст. Това е поради недостиг на време.
Но до есента ще се опитам да добавя пропуснатото. Възможно е да премахна и някои от коментарите – но само от тези, които не са подписани.

Благодаря на Антоний Тодоров, Венцислав Стойков, Вероника Келбечева, Веселин Дафов, Драгомира Вълчева, Лора Шумкова, Невена Панова и Николай Янев за изпратените коментари; на съпругата ми Димка за участието й във форума,за подкрепата и несъгласията, които нерядко изказваше; на всички добронамерени читатели.
Благодаря на Димитър Илиев, който даде връзка към блога в CV-то ми на страницата на Катедра Класическа филология; и особено на Веско Вълчев, Иван Колев и Юнуз Юнуз (той днес празнува рожден ден - честито!), които го препоръчаха на личните си страници.
Ако с Божия помощ всичко е наред, ще възобновя публикациите от 21 октомври.

Желая Ви мирно и щастливо лято!


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

6.17.2007

"Тези, които говорят, не са ли всички галилейци?"

Ingen kan tjene to herrer; for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre; I kan ikke tjene Gud og mammon.
Derfor sier jeg eder: Vær ikke bekymret for eders liv, hvad I skal ete og hvad I skal drikke, eller for eders legeme, hvad I skal klæ eder med! Er ikke livet mere enn maten, og legemet mere enn klærne?
Se på himmelens fugler: De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lader, og eders himmelske Fader før dem allikevel. Er ikke I meget mere enn de?
Og hvem av eder kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde?
Og hvorfor er I bekymret for klærne? Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser: de arbeider ikke, de spinner ikke; men jeg sier eder: Enn ikke Salomo i all sin herlighet var klædd som en av dem.
Men klær Gud således gresset på marken, som står idag og imorgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mere klæ eder, I lite troende?
Derfor skal I ikke være bekymret og si: Hvad skal vi ete, eller hvad skal vi drikke, eller hvad skal vi klæ oss med? For alt slikt søker hedningene efter, og eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette.
Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!
Vær altså ikke bekymret for den dag imorgen! for den dag imorgen skal bekymre sig for sig selv; hver dag har nok med sin egen plage.


Matteus 6:24-34 (Det Norsk Bibelselskap 1930)


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

Пази съботния ден

1. Тогава Моисей свика цял Израил и им каза: слушай, Израилю, наредбите и законите, които ще изрека днес в ушите ви, научете ги и залягайте да ги изпълнявате.
2. Господ, Бог наш, сключи с нас завет на Хорив.
3. Тоя завет Господ сключи не с нашите отци, а с нас, които сме тука днес всички живи.
4. Лице с лице говори Господ с вас на планината изсред огъня:
5. аз пък стоях между Господа и между вас в онова време, за да ви предавам думите Господни, понеже вие се бояхте от огъня и не възлязохте на планината. Той тогава каза:
6. Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството;
7. да нямаш други богове пред лицето Ми.
8. Не си прави кумир и никакво изображение на това, що е на небето горе, и що е на земята долу, и що е във водите под земята,
9. не им се кланяй и не им служи; защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който, за греха на бащите, наказвам до трето и четвърто поколение децата, които Ме мразят,
10. и Който показвам милост до хиляди поколения към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.
11. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог; защото Господ (Бог твой) няма да остави ненаказан оногова, който употребява името Му напразно.
12. Пази съботния ден, за да го светиш, както ти е заповядал Господ, Бог твой;
13. шест дена работи и върши всичките си работи,
14. а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог: не върши (в него) никаква работа, ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни волът ти, ни оселът ти, нито някой твой добитък, нито пришълецът ти, който е у тебе, за да си почине робът ти и робинята ти (и оселът ти), както и ти;
15. и помни, че (ти) беше роб в Египетската земя, но Господ, Бог твой, те изведе оттам с твърда ръка и висока мишца, затова и ти заповяда Господ, Бог твой, да тачиш съботния ден (и свето да го пазиш).
16. Почитай баща си и майка си, както ти заповяда Господ, Бог твой, за да живееш дълго и да ти бъде добре в оная земя, която ти дава Господ, Бог твой.
17. Не убивай.
18. Не прелюбодействувай.
19. Не кради.
20. Не лъжесвидетелствувай против ближния си.
21. Не пожелавай жената на ближния си и не пожелавай дома на ближния си, нито нивата му, нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, (нито никакъв негов добитък,) нито нещо друго, което е на ближния ти.
22. Тия думи изрече Господ гръмогласно към цялото ви събрание на планината изсред огън, облак и мрак (и буря), и повече не говори, и ги написа на две каменни скрижали и ми ги предаде.

Второзаконие 5:1-22

БИБЛИЯ, СИРЕЧ КНИГИТЕ НА СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ НА ВЕТХИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ
ИЗДАДЕНА НА ХАРТИЯ ОТ СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА
София 1992.


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

БИБЛИЯТА на български

9. И три дни нито виждаше, нито ядеше, нито пиеше.
10. Имаше един ученик в Дамаск на име Анания и Господ му каза във видение: “Анания.” А той каза: “Ето ме, Господи.”
11. А Господ на него: “Стани, иди на улицата, наречена Права, и потърси в дома на Юда един тарсиец на име Савел. Защото ето, че той се моли
12. и видя във видение мъж на име Анания да влиза и да поставя върху него ръце, та да прогледне.”
13. А Анания отговори: “Господи, чух от мнозина за този човек – колко злини е сторил на Твоите светии в Йерусалим.
14. И сега има власт от първосвещениците да окове всички, които призовават Твоето име.”
15. А Господ му каза: “Върви, защото съдина на избора Ми е той, за да издигне името Ми пред очите на народите, на царете и на синовете Израилеви.
16. Защото Аз ще му покажа какво трябва да изстрада заради името Ми.”
17. И Анания отиде, и влезе в дома, и като положи върху него ръце, каза: “Савле, братко, Господ ме изпрати, Иисус, който ти се яви по пътя, що бе поел, за да прогледнеш и да се изпълниш с Дух Свети.”
18. И веднага сякаш му паднаха от очите люспи, прогледна, и като се изправи, кръсти се.
19. И като пое храна, доби сили. И прекара заедно с учениците в Дамаск няколко дни,
20. и веднага започна да проповядва в синагогите Иисуса – че Той е Синът Божий.
21. И всички, които чуваха, се смайваха и казваха: “Това не е ли онзи, който нападаше в Йерусалим призоваващите това име, и дойде тук за това, да ги отведе оковани при първосвещениците?”
22. А Савел се засилваше още повече и объркваше юдеите, които живееха в Дамаск, като им доказваше, че Този е Месията.
23. И като се изпълниха достатъчно дни, юдеите намислиха да го убият.
24. А Савел узна за заговора им. И те следяха около вратите ден и нощ, за да го убият;
25. а учениците го взеха и го спуснаха през нощта от стената, поставен в кош.
26. И като пристигна в Йерусалим, опита да се присъедини към учениците и всички се страхуваха от него, защото не вярваха, че е ученик.
27. А Варнава го взе, заведе го при апостолите и им разказа, че по пътя е видял Господа и че Той му е говорил; и как в Дамаск е говорил смело в името на Иисуса.


Деяния, 9:9-27

преведе Пътуващият Археолог


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

6.14.2007

Преходни неща

Днес, 14 юни 2007, в ауд. 160b на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" беше представена книгата на Калин Михайлов

"Пролята за теб. Стихотворения и фрагменти".


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

6.13.2007

Преходни неща

На 14 юни от 15.00 ч. в зала 2 на Софийския Университет ще се състои защитата на докторската дисертация на Моника Портокалска на тема:

"Критерият за истината през епохата на елинизма"


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

6.12.2007

Преходни неща

На 2 юни 2007 г., между 15 и 16 ч. в зала 7 на НДК, се състоя премиерата на превода на Аристотел ("За небето", "За възникването и загиването").
За работата си по книгата говориха издателят Тодорка Минева, преводачите Димка Гочева и Димитър Илиев, редакторът Владимир Маринов и авторката на приложената студия Мария Николова.

Благодаря на всички гости на премиерата!


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

6.10.2007

"Тези, които говорят, не са ли всички галилейци?"

περιπατων δε παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν δυο αδελφους σιμωνα τον λεγομενον πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντας αμφιβληστρον εις την θαλασσαν ησαν γαρ αλιεις
και λεγει αυτοις δευτε οπισω μου και ποιησω υμας αλιεις ανθρωπων
οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω
και προβας εκειθεν ειδεν αλλους δυο αδελφους ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου εν τω πλοιω μετα ζεβεδαιου του πατρος αυτων καταρτιζοντας τα δικτυα αυτων και εκαλεσεν αυτους
οι δε ευθεως αφεντες το πλοιον και τον πατερα αυτων ηκολουθησαν αυτω
και περιηγεν εν ολη τη γαλιλαια διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εν τω λαω


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:18-23 (1881 Westcott-Hort New Testament)


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

БИБЛИЯТА на български

32. А мястото от Писанието, което четеше, беше това:
`като добитък на заколение бе отведен
и като агнец безгласен пред стрижещия,
така не отваря устата си.
33. В унижението му дойде неговият съд;
рода му кой ще разкаже?
Защото вдига се от земята животът му.`
34. А евнухът, като се обърна към Филип, каза: “Моля те, за кого пророкът казва това? За себе си, или за някой друг?”
35. А Филип, като отвори устата си и като започна от това писание, благовести му за Иисус.
36. И като пътуваха по пътя, дойдоха до вода, и евнухът каза: “Ето вода, какво пречи да се кръстя?”
37-38. И нареди да спрат колата, и слязоха двамата при водата, Филип и евнухът, и Филип го кръсти.
39. А когато излязоха от водата, Дух Господен грабна Филипа и евнухът вече не го видя; но вървеше радостен по пътя си.
40. А Филип се намери в Азот; и като преминаваше, благовестваше на всички градове, докато стигна в Цезарея.


1. А Савел още дишаше заплахи и убийства срещу учениците на Господ и като отиде при първосвещеника,
2. поиска от него писма до синагогите в Дамаск, та ако намери някои, поели по този път – и мъже, и жени – да ги откара вързани в Йерусалим.
3. Но стана така, че докато пътуваше и приближаваше Дамаск, внезапно го обви светлина от небето
4. и като падна на земята, чу глас, който му казваше: “Савел, Савел, защо Ме преследваш?”
5. А той каза: “Кой си ти, Господи?” А Той: “Аз съм Иисус, Когото преследваш.
6. Но стани и влез в града, и ще ти се каже какво трябва да правиш.”
7. А мъжете, които го съпровождаха, стояха занемели: чуваха гласа, но не виждаха никого.
8. А Савел стана от земята; но макар очите му да бяха отворени, не виждаше нищо. И като го водеха за ръка, въведоха го в Дамаск.


Деяния, 8:32-9:8

преведе Пътуващият Археолог


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

6.04.2007

Животът на Пътуващия Археолог, разказан от един очевидец

(продължение от понеделник, 28.05)

Нека видим, прочее, как продължила премиерата на Изследването. След като аудиторията се насмяла на речта на Философа (Археологът не можа да си спомни какво точно говорил той), дошъл ред и на издателя. И той, като видял накъде вървят нещата в главната конферентна зала на този най-стар и най-голям държавен университет, решил да не бъде скучен, и след като поднесъл необходимите поздравления, завършил така: “И аз прочетох книгата, едни неща разбрах, други не можах, а едно не мога да си спомня, и сега ще използвам случая да попитам направо самия автор: кажете ми, моля ви, как беше на латински “женски задник”?

За чест на аудиторията трябва да кажем, че този път тя не се смяла шумно. Но пък и не знаела какво отношение да изрази към въпроса на издателя. От една страна, той бил идиотски; но от друга, напълно отговарял на духа на празника, така както бил оформен от първите две изказвания: от едното, с безсъдържателните хвалби и надутото пренебрежение към всяка научна добросъвестност, и от второто, с безсмислената му палячовщина. И публиката, състояща се от колеги на главните действащи лица, представители на специализираните медии, свободни интелектуалци и много студенти, помълчала за миг-два, а после, за да не обиди празнуващите, започнала срамежливо да се поусмихва. И Реформираният Медиевист – от дълги години професор в Университета – също се усмихвал: но не срамежливо, а благо и снизходително. Знаел Медиевистът как е “женски задник” на латински, знаел го и на други езици – и още как! Голям бил житейският му опит и много истини бил избродил в ума си. Нависоко се носел неговият дух, но не само нависоко, ами и на ниско! Две и двеста знаел Реформираният Медиевист. Че вие с него ли ще се мерите, бе, кьорпета!

* * *

- Ставаш язвителен и имам чувството, че пишеш ad homines – каза Археологът. – Простаци има навсякъде. И сатирата не трябва да е самоцелна. Накрая ще се окаже, че не се интересуваш от нещата наоколо, а пишеш единствено за чувствата си.
- И това може да се случи – казах аз. – Но виж пък как е при теб. Ти казваш, че всичко е наред и не се вглеждаш в уродствата на Касталия. Но това е просто оправданието ти затова, че си избрал безопасния живот. Добре ти е да си безгрижен.
- Така – каза Археологът. – Кажи тогава какво те тревожи.
- Тревожи ме цинизмът на силния и тъпото примирeние на слабия – казах аз. - И не казвам, че някой е винаги силен, а друг – винаги слаб. Това са роли и в тях се влиза според личното решение. Възможно е да влезем в ролята на силния само защото случайно ни е дадена думата. Казвам да внимаваш с тези, които при дадени обстоятелства са получили думата и си служат с нея за да тиражират мръсотии.
- Това е вид повръщане – каза Археологът.
- Да, но не е само това – казах аз. – Става дума за общо убеждение, светоглед. Философстващият мръснословец казва на слушателите си следното: “...


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

6.03.2007

"Тези, които говорят, не са ли всички галилейци?"

C'est pourquoi, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste.
Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste.
Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.

Alors Pierre prit la parole et lui dit: Et nous? Nous avons tout quitté pour te suivre: qu'en sera-t-il de nous?
Jésus leur dit: Vraiment, je vous l'assure: quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur douze trônes pour gouverner les douze tribus d'*Israël.
Tous ceux qui auront quitté, à cause de moi, leurs maisons, leurs frères ou leurs soeurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leur terre, recevront cent fois plus et auront part à la vie éternelle.
Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers, et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers.

Matthieu 10:32-33, 37-38; 19:27-30 (La Bible du Semeur)


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

6.01.2007

Кого да четем

Завършвам, като сам посочвам онова, което значителна част от читателите ще сметнат за основен недостатък на този труд. Тази книга не е предназначена да обслужва никого. Пишейки я, аз не съм имал предвид нито да служа на някоя партия, нито да се боря с нея. Стремил съм се само да видя по-далеч, отколкото виждат партиите, защото те се грижат за утрешния ден, а аз искам да помисля за бъдещето.


Алексис дьо Токвил, "Демокрацията в Америка", Въведение

Превод Васил Пенев


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg