Страници

6.10.2007

БИБЛИЯТА на български

32. А мястото от Писанието, което четеше, беше това:
`като добитък на заколение бе отведен
и като агнец безгласен пред стрижещия,
така не отваря устата си.
33. В унижението му дойде неговият съд;
рода му кой ще разкаже?
Защото вдига се от земята животът му.`
34. А евнухът, като се обърна към Филип, каза: “Моля те, за кого пророкът казва това? За себе си, или за някой друг?”
35. А Филип, като отвори устата си и като започна от това писание, благовести му за Иисус.
36. И като пътуваха по пътя, дойдоха до вода, и евнухът каза: “Ето вода, какво пречи да се кръстя?”
37-38. И нареди да спрат колата, и слязоха двамата при водата, Филип и евнухът, и Филип го кръсти.
39. А когато излязоха от водата, Дух Господен грабна Филипа и евнухът вече не го видя; но вървеше радостен по пътя си.
40. А Филип се намери в Азот; и като преминаваше, благовестваше на всички градове, докато стигна в Цезарея.


1. А Савел още дишаше заплахи и убийства срещу учениците на Господ и като отиде при първосвещеника,
2. поиска от него писма до синагогите в Дамаск, та ако намери някои, поели по този път – и мъже, и жени – да ги откара вързани в Йерусалим.
3. Но стана така, че докато пътуваше и приближаваше Дамаск, внезапно го обви светлина от небето
4. и като падна на земята, чу глас, който му казваше: “Савел, Савел, защо Ме преследваш?”
5. А той каза: “Кой си ти, Господи?” А Той: “Аз съм Иисус, Когото преследваш.
6. Но стани и влез в града, и ще ти се каже какво трябва да правиш.”
7. А мъжете, които го съпровождаха, стояха занемели: чуваха гласа, но не виждаха никого.
8. А Савел стана от земята; но макар очите му да бяха отворени, не виждаше нищо. И като го водеха за ръка, въведоха го в Дамаск.


Деяния, 8:32-9:8

преведе Пътуващият Археолог


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

Няма коментари: