Страници

12.11.2007

Феодализмът тук и сега

Бурни спорове предизвикаха приетите преди седмица поправки в устава на Българската академия на науките (БАН). Според тях почетните членове на организацията могат да заемат изборна щатна длъжност без ограничения на мандатите.

Като мотив към изменението е посочено, че "почетните членове трябва да имат възможности, в известна степен по-големи от тези на хабилитираните лица и останалите членове на академията и по този начин да се различават в определен смисъл от тях". Според правилника званието се дава на "лица с особени заслуги за укрепването и просперитета на БАН и за развитието на науката, просветата и културата в България". Наскоро със званието почетен член беше удостоен председателят на БАН акад. Иван Юхновски.

"И тримата почетни членове - акад. Вера Мутафчиева, Димитрий Паница и акад. Иван Юхновски, са над пенсионна възраст, предполагам, че целта е за тях да отпаднат възрастовите ограничения", коментира акад. Камен Куманов, който е изпратил протестно писмо до общото събрание на БАН, но то не е било уважено. Според него най-скандални са мотивите, с които са приети поправките, и те надхвърлят всякакво благоприличие. "Оказва се, че почетните членове са някакви свръхсъщества, богопомазани, с несвойствени за останалите учени възможности и различаващи се от тях неясно по какво", обясни Куманов. По думите му тази поправка развързва ръцете на 70-годишния Юхновски да бъде председател неограничено време.

"Уточненията за почетните членове са въведени в устава, защото досега за тях не съществуваха никакви предимства", обясни председателят на БАН акад. Юхновски. Той заяви, че тази поправка не предрешава нищо, защото изборите са демократична процедура с тайно гласуване.

Юхновски беше избран за първи мандат през 1996 г. През април 2000 г. беше избран за втори мандат, а същата година бяха направени поправки в устава, които премахнаха ограничението от два мандата за председателя, зам.-председателите и научния секретар. Така през 2004 г. Юхновски беше избран за трети мандат, който изтича в началото на 2008 г.

На въпрос дали има намерение да се кандидатира за четвърти мандат академикът заяви, че ако бъде издигнат, може и да се съгласи. "Мандатността в науката е много странно понятие. След като имаме учени, които са достойни и са показали качества в административно отношение, е разхищение на човешки потенциал да имаме мандатност. Ако решат да те избират, нека да го направят колкото пъти поискат", обясни председателят на БАН.

---------------
Според друга поправка в устава се премахва възможността да бъде обжалван пред общото събрание изборът на директори на институти, които се назначават от управителния съвет. Според акад. Камен Куманов по този начин управителният съвет и председателят му стават абсолютни господари на процедурите за избор на директори.

от Симион ПАТЕЕВ
10 декември, "Дневник"

http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=406072


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

Няма коментари: