Страници

4.19.2008

Според Писанията

Един човек на име Лазар от Витания - селото на Мария и сестра й Марта - се разболя. А Мария беше жената, която помаза Господ с миро и избърса нозете Му с косата си. Нейния брат Лазар се разболя тежко. Затова сестрите изпратиха хора да Му кажат: "Господи, ето този, когото обичаш, е на легло!" А Исус, като чу думите им, отвърна: "Тази болест не води до смърт, а е за слава на Бога, така че Божият Син да бъде прославен чрез нея!" Исус обичаше Марта, сестра й и Лазар. И така, макар да се разбра, че Лазар боледува, Исус остана по тези места още два дни, а след това каза на учениците Си: "Нека да отидем отново в Юдея!" Учениците Го запитаха: "Учителю, досега юдейските началници Те търсеха, за да Те убият с камъни, а Ти пак ли ще отидеш там?!" Исус отговори: "Нали денят има дванадесет часа?! Ако някой пътува през деня,няма да се препъне, защото вижда поради светлината на този свят. Но ако някой върви нощем, ще се препъне, защото няма светлина в себе си." Исус каза това и после продължи: "Нашият приятел Лазар е заспал. Аз отивам да го събудя!" А учениците отвърнаха: "Господи, щом е заспал, ще оздравее!" Исус имаше предвид неговата смърт, а те решиха, че говори за обикновен сън. Тогава Исус заговори открито: "Лазар е починал, но се радвам заради вас, че не бях там, за да повярвате! Нека отидем при него." А Тома, наречен Близнак, каза на останалите ученици: "Да отидем и ние, че да умрем с Него!"

И така, Исус, като дойде, разбра, че Лазар е погребан от четири дни. А Витания беше близо до Йерусалим - на малко повече от два километра. Много хора от областта Юдея бяха дошли при Марта и Мария да ги утешават за загубата на брат им. Марта, щом чу, че Исус идва, тръгна да го посрещне. А Мария остана у дома. И така, Марта каза на Исус: "Господи, ако беше тук, брат ми нямаше да умре! Но съм убедена, че каквото и да поискаш от Бога, Той ще Ти го даде! Исус отвърна: Брат ти ще възкръсне!" Марта каза: "Знам, че ще възкръсне при възкресението в последния ден." Исус й отговори: "Аз съм възкресението и животът! Който вярва в Мен, дори да умре, ще живее! А всеки, който е жив и вярва в Мен, никога няма да умре! Вярваш ли на това?!" Тя отвърна: "Да, Господи, вярвам, че Ти си Месия - Синът на Бога - Който идва на света!"
Като каза това, тя се върна, намери сестра си Мария и насаме й каза: "Учителят е тук и те вика." Щом чу това, Мария веднага стана и тръгна към Него. А Исус все още не беше стигнал до селото им и бе близо до мястото, където Марта Го пресрещна преди това. И хората от областта, които бяха с нея в дома им я утешаваха, щом видяха, че Мария стана и бързо излезе, я последваха, защото мислеха, че отива на гроба да плаче там. А Мария, като стигна до мястото, където беше Исус, и Го видя, падна в нозете Му и каза: "Господи, ако беше тук, брат ми нямаше да умре!" Щом Исус видя, че Мария и хората, които идваха с нея, плачеха, душата Му се съкруши и разчувства. Запита ги: "Къде сте го положили?" Те отвърнаха: "Господи, ела и виж!" А Исус се просълзи. Тогава стеклите се юдеи казаха: "Вижте колко много го е обичал!" И някои от тях започнаха да се питат: "Не можеше ли този, дето отвори очите на слепеца, да направи така, че и Лазар да не умре?!"

Исус, още по-дълбоко развълнуван, дойде при гроба, който беше пещера, а входът й беше затиснат с камък. Исус каза: "Отместете камъка!" Марта, сестрата на починалия, Му заговори: "Господи, вече мирише, понеже е погребан от четири дни!" Исус й отговори: "Не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш славата на Бога!" И така, отместиха камъка. А Исус вдигна очи нагоре и заговори: "Татко, благодаря Ти, че ме послуша! Знам, че винаги Ме слушаш, но заради народа наоколо казах това - за да повярват, че Ти си Ме пратил!" И извика със силен глас: "Лазаре, ела навън!" Починалият излезе, като нозете и ръцете му бяха обвити с платно, а лицето му - с кърпа. Исус им нареди: "Развържете го, за да може да ходи!"

И така, мнозина от юдеите, които бяха дошли след Мария и видяха какво направи Исус, повярваха в Него.


Иоан, 11:1-45
Превод Венцислав Стойков. В: Отхвърленият Месия. "Библейска лига - България", 2007


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

Няма коментари: