Страници

3.08.2007

За невидимото

Дойдохме в Йерусалим и Витлеем, за да почетем Светите места; и разбрахме, че множество братя са скандализирани заради нас, защото са чули, че изповядваме много еретически положения, които са срещу вярата на Църквата. И така, в присъствието на Бог свидетелстваме, че част от нещата, които са написани по-долу, ние поради грешка сме приемали, но днес ги осъждаме; други обаче, заради които лъжливо сме клеветени, не сме казвали, нито казваме сега; напротив, в други произведения ние вече сме отхвърлили и проклели тези неща, заради които сега сме подозирани.

І. Които казват, че мъките на дявола, на демоните и на нечестивите - а нечестиви са езичниците, юдеите, самаряните и всички еретици (без християните, които следват правата вяра и са грешници) - не са вечни, да бъдат анатема;
ІІ. Които казват, че някой свят, пророчески и апостолски мъж може да бъде съвършен без Божия помощ, да бъдат анатема.
ІІІ. Които казват, че Христос, Синът Божи, Бог Слово се е променил в човек така, че е престанал да бъде Бог Слово; или е роден като обикновен човек от Мария, като твърди Павел от Самосата и Фотин, и по заслуга и добродетели в Бог е говорил думи, да бъдат анатема.
ІV. Които казват, че писаното “За деня, годината и часа не знаят нито ангелите, нито Синът (Марк, 13:32)” е в съгласие с богохулствата на арианите, а не е поради икономията на възприетата плът, да бъдат анатема.
V. Които казват, че Отец, Син и Дух Свети, сиреч Светата Троица, са различни помежду си същности и не са една сила и природа, да бъдат анатема.
VІ. Които казват по какъвто и да е начин и в какъвто и да е смисъл, че Синът не е видял Отца, да бъдат анатема.
VІІ. Които казват, че нашите души са се сринали в тези тела от чина на ангелите поради някакви стари грехове и че в този свят извършват покаяние, позовавайки се на свидетелствата: “Преди да бъда унизен, съгреших (Пс. 118:67)”, “Изведи от затвора душата ми (Пс. 141:7)” и други, подобни на тях, да бъдат анатема.
VІІІ. Които казват, че нашият Господ и Спасител не е дошъл в нашето, но е бил някаква различна и по-висша или небесна същност и не е бил изцяло онова, което е от Мария, или не е имал човешка душа (или пък ум), или пък е бил извън грешния свят, да бъдат анатема.
ІХ. Които казват, че след много векове и времена, които не можем да схванем с човешка мисъл, ще има възстановяване на всичко в старото му положение и всички неща ще се върнат към своите начала, да бъдат анатема.
Х. Които казват, че след възкресението ние няма да имаме същите тела, но ще са някакви въздушни и духовни, а не от същата природа, която сме имали, когато сме били погребани, макар и неунищожима и безсмъртна, да бъдат анатема.
ХІ. Които казват, че след края на възкресението и след много времена губим телата и се възвръщаме към състояние да бъдем само душа без тела, в което преди сме били, да бъдат анатема.
ХІІ. Които казват, че душите ги е имало преди да са били родени, а не се сътворяват от Бог всекидневно с тяло по примера на първия човек, да бъдат анатема.


"Книжка за вярата", запазена под името на Руфин


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

Няма коментари: