Страници

4.03.2007

И стана човек. И страда, и бе погребан

Тогава Иисус заговори на народа и на учениците Си с думите: “На Мойсеевото място седнаха книжниците и фарисеите. Затова всичко, което ви кажат да спазвате, спазвайте и вършете; но според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат; връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги поставят върху плещите на хората, а сами не искат и с пръст да ги помръднат. Всичките си работи вършат за пред хорските очи; разширяват хранилищата си и удължават полите на дрехите си; обичат почетното място по гощавките и предните места в синагогите, и поздрави по улиците, и да им казват хората: учителю, учителю!
Но вие недейте се нарича учители; защото един е вашият учител – Христос, а вие всички сте братя. И никого на земята недейте нарича свой отец; защото един е вашият Отец, който е на небесата. И наставници недейте се нарича; защото един е вашият наставник – Христос. Но най-личният между вас да ви бъде слуга. Защото който превъзнесе себе си, ще бъде унизен; а който се смири, ще бъде възвеличен.
Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери, защото затваряте небесното царство пред хората; понеже нито вие влизате, нито пускате искащите да влязат.
Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате имота на вдовиците и лицемерно дълго се молите; заради това ще получите по-тежка присъда.
Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери, защото обхождате море и суша, за да привлечете един последовател, а когато постигнете това, правите го син на геената двойно повече от вас.
Горко ви, слепи водачи, които учите: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се. Безумни и слепи, та кое стои по-горе: златото или храмът, който освещава златото? Казвате още: Ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо; но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. Безумни и слепи, та кое стои по-горе: дарът или жертвеникът, който освещава дара? И тъй, който се закълне в жертвеника, кълне се в него и във всичко, което е върху него; и който се закълне в храма, кълне се в него и в Онзи, който го обитава; и който се закълне в небето, кълне се в Божия престол и в Онзи, който седи на него.”

Матей, 23:1-22


НОВИЯТ ЗАВЕТ на нашия Господ Иисус Христос
Нов превод от оригинала
Българско библейско дружество, 2002


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

Няма коментари: