Страници

4.08.2007

И възкръсна в третия ден

И като мина събота, на разсъмване в първия ден на седмицата дойдоха Мария Магдалина и другата Мария, да видят гроба.
И ето, стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отмести камъка от входа на гроба и седна върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му – бяла като сняг. И стражите, уплашени от него, се разтрепераха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им каза: “Не бойте се; зная, че търсите разпнатия Иисус; няма Го тук, Той възкръсна, както беше казал. Елате, вижте мястото, където е лежал Господ, идете бързо и известете на учениците Му, че Той възкръсна от мъртвите и ето, отива преди вас в Галилея; там ще Го видите. Ето, казах ви.”
И като излязоха бързо от гроба, те със страх и голяма радост се завтекоха да известят на учениците Му.
А когато отиваха да известят на учениците Му, ето, Иисус се яви насреща им и каза “Радвайте се!” Те се приближиха, обгърнаха нозете Му и Му се поклониха. Тогава Иисус им каза: “Не бойте се; идете и известете на братята Ми да идат в Галилея и там ще Ме видят.”

* * *

А единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, където им бе заръчал Иисус. Като го видяха, поклониха Му се, а някои се усъмниха.

Матей, 28:1-10


НОВИЯТ ЗАВЕТ на нашия Господ Иисус Христос
Нов превод от оригинала
Българско библейско дружество, 2002


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

Няма коментари: