Страници

4.06.2007

И стана човек. И страда, и бе погребан

Пилат пак им заговори: “Как искате да постъпя с Този, Когого вие наричате Юдейски цар?” Те отново закрещяха: “Разпни Го!” Пилат им рече: “Та какво зло е извършил Той?” Но те още по–силно закрещяха: “Разпни Го!”
Тогава Пилат, като искаше да угоди на тълпата, пусна на свобода Варава, а нареди Иисус да бъде бичуван и разпнат.
Войниците Го отведоха в двореца, тоест в преторията и свикаха цялата дружина. Облякоха Му багреница, сплетоха венец от тръни и Му го наложиха на главата. След това започнаха да Го поздравяват: “Радвай се, Царю Юдейски!” Биеха Го по главата с тръстиков прът заплюваха Го и Му се покланяха, коленичейки. След като Му се наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи и Го поведоха на разпятие.
Тогава заставиха някой се Симон Киринеец, баща на Александър и Руф, който се връщаше от полето, да носи кръста Му. Заведоха Го в местността Голгота, което в превод означава Лобно място. Подаваха Му да пие вино, смесено със смирна, но Той не прие. Онези, които Го разпнаха, разделиха дрехите Му, като хвърлиха жребий кой какво да вземе. Беше третият час, когато Го разпнаха. Имаше и надпис с обвинението Му: ”Юдейският цар”.
Заедно с Него разпнаха двама разбойници – единия отдясно, а другия отляво на Него. Тогва се сбъдна Писанието, което казва: “И към беззаконници бе причислен”. Минаващите оттам Го хулеха, като викаха: “У-у...! Ти, който разрушаваш храма и за три дена го изграждаш, спаси Себе Си и слез от кръста!” Също и първосвещениците заедно с книжниците се присмиваха и говореха помежду си: “Други спаси, а Себе Си не може да спаси. Христос, Царят на Израел, нека слезе от кръста, за да видим и да повярваме.” Също така Го ругаеха и разпнатите с Него.
В шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. А в деветия час Иисус извика с висок глас: “Елои, Елои, лама савахтани?", което в превод означава “Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме изоставил?” Някои от застаналите наоколо, като чуха, казаха: “Вижте, вика Илия.” Един пък прибяга, натопи гъба в оцет и като я надяна на тръстиков прът , подаде Му да пие с думите: “Хайде да видим дали ще дойде Илия да Го снеме.” А Иисус, като извика силно, издъхна.
А завесата на храма се раздра на две, от горе до долу. А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че Той извика така и издъхна, каза: “Наистина Този Човек е бил Син Божи.”
Там бяха също жени, които гледаха отдалеч. Между тях бяха Мария Магдалина, Мария, майка на малкия Яков и на Йосия, както и Саломия. Те и тогава, когато Иисус беше в Галилея, Го следваха и Му служеха. Имаше и много други жени, дошли заедно с Него в Йерусалим.

* * *

А когато се свечери – понеже беше подготвителен ден, което означава денят срещу събота – дойде Йосиф от Ариматея, виден член на съвета, който също очакваше Божието царство. Той се осмели да влезе при Пилат и поиска тялото на Иисус. Пилат се учуди, че Той вече е умрял. Затова повика стотника и го попита дали отдавна е умрял. Когато стотникът потвърди, Пилат предаде тялото на Йосиф. А той, като купи плащаница, сне Го, обви Го в плащаницата и Го положи в гроб, изсечен в скала. След това той привали камък на входа на гроба. А Мария Магдалина и Мария, майката на Йосия, гледаха къде Го полагат.

Марк, 15:12-47


НОВИЯТ ЗАВЕТ на нашия Господ Иисус Христос
Нов превод от оригинала
Българско библейско дружество, 2002


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

Няма коментари: