Страници

3.27.2008

Човек, който прилича на животните

Велик е Господ; и твърде достохвален в града на нашия Бог, в своя свет хълм. Красив по възвишеността си, радост на цялата земя, е хълмът Сион, гдето по северните му страни е градът на великия Цар.
Каквото бяхме чули, това и видяхме в града на Господа на Силите, в града на нашия Бог, Който Бог и до века ще утвърди. Размишляваме, Боже, за Твоето милосърдие всред Твоя храм.
Обиколете Сион и обходете го; пребройте кулите му. Обърнете внимание в укрепленията му; разгледайте палатите му; за да го разказвате на поколението подир вас.
Защото Тоя Бог е наш Бог до вечни векове; той ще ни ръководи дори до смърт.

***

Защо да се боя във време на бедствие, когато ме обкръжи беззаконието до петите? От ония, които уповават на имота си, и се хвалят с голямото си богатство, ни един от тях не може никак да изкупи брата си, нито да даде Богу откуп за него.
Тайната им мисъл е, че домовете им ще траят вечно, и жилищата им из род в род; наричат земите си със своите си имена. Но човекът не пребъдва в чест; прилича на животните, които загиват.
Това е пътят на безумните; но пак идещите подир тях човеци одобряват думите им. Назначават се като овце за преизподнята; смъртта ще им бъде овчар. Човек, който е на почит, а не разбира, прилича на животните, които загиват.

***

Но на нечестивия казва Бог: що правиш ти та разгласяваш Моите повеления, и разказваш завета Ми с устата си? Тъй като сам ти мразиш поука, и хвърляш зад себе си Моите думи? Ако видиш крадец, тичаш с него, и с прелюбодейците участвуваш. Предаваш устата си на зло и езикът ти устройва коварство. Като седиш, говориш против брата си; клеветиш сина на майка си.
Понеже си сторил това, и Аз премълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе; но Аз ще те изоблича, и ще изредя всичко това пред очите ти.

***

Безумният рече в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се и сториха гнусно беззаконие; Няма кой да прави добро.
Бог надникна от небето над човешките чада, за да види, има ли някой разумен, който да търси Бога. Всеки един от тях се обърна надире; всички заедно се развратиха; няма кой да прави добро, няма ни един.
Дано дойде от Сион избавление за Израиля! Когато върне Бог Своите люде от плен, Тогава ще се зарадва Яков, ще се развесели Израил.

***

И рекох: Дано да имах крила като на гълъба! Щях да отлетя и да си почина. Ето, щях да бягам надалеч, щях да живея в пустинята. Защото видях насилие и разпри в града. Денем и нощем го обикалят по стените му, и беззаконие и зло има всред него; нечестие има всред него; угнетение и измама не се отдалечават от улиците му.
Понеже не беше неприятел, който ме укори, - това бих претърпял, - нито беше оня, що ме мразеше, който се подигна против мене, - тогава бих се скрил от него. Но ти, човек равен на мене, другар мой, и мой близък приятел. Заедно се разговаряхме сладко, с множеството ходехме в Божия дом.

Пс. 48:1-14, 49:5-20, 50:16-21, 53:1-6, 55:6-14


добави в svejo.net добави в dao.bg добави в ping.bg добави в web-bg.com добави в dobavi.com добави в pipe.bg

Няма коментари: